SCADA Pro17 już 17.10.2017 w Warszawie!

SCADA Pro17 już 17.10.2017 w Warszawie!

Wysłano przez11 października 2017 Category: Bez kategorii Comments: 0

Z przyjemnością zapraszamy wszystkich zainteresowanych na konferencję pt. „PROJEKTOWANIE OSZCZĘDNE KONSTRUKCJI ŻELBETOWYCH. ANALIZA OBLICZENIOWA W POSZUKIWANIU REZERW”. prowadzoną przez prof. dr hab. inż. Włodzimierza STAROSOLSKIEGO, która odbędzie się w Warszawie dnia 17.10.2017 r., WSM,  ul Kawęczyńska 56,  sala konferencyjna na parterze.

Umówienie możliwości SCADA Pro17!
Chcielibyśmy zaprezentować Państwu nową, ulepszoną wersję SCADA Pro17. Przygotowaliśmy krótki pokaz możliwości programu, po którym przekonacie się Państwo jak w prosty i szybki sposób zamodelować wielokondygnacyjny budynek żelbetowy używając kilku kliknięć myszą i zdrowego rozsądku.

17.10.2017 r. Konferencja z prof. Starosolskim

Program konferencji przedstawia się następująco:

„KONSTRUKCJE ŻELBETOWE
CICER CUM CAULE,
CZYLI WSZYSTKIEGO PO TROCHU”

Nowy cykl konferencji poświęcony wielu ważnym problemom dotyczących konstrukcji żelbetowych, które czasami umykają uwadze projektanta, a skutkują przykrymi następstwami. więcej…

Przewidziano m.in. następującą tematykę:
Geometria ustroju, tolerancje. Obciążenia (zmniejszenie obciążeń, zmniejszenie współczynników materiałowych). Kotwienie wkładek (kotwienie wkładek ściskanych, kotwienie wkładek rozciąganych). Zaginanie wkładek. Konstruowanie zbrojenia ze względu na działania pożaru (elementy ciągłe. zbrojenie belek i płyt jednoprzęsłowych wolnopodpartych, zbrojenie belek i płyt ciągłych, sprężone płyty kanałowe). Naroże wypukłe ramy. Zamocowanie rygla w słupie skrajnym. Zakotwienie prętów górą na podporze. Nieprawidłowe odgięcie kotwionego zbrojenia, Węzły wewnętrzne krzyżowe. Narożnik wklęsły ukośny obciążony momentem prostującym narożnik. Załamanie krawędzi pod małym kątem. Narożnik wklęsły prosty. Krótkie wsporniki (pozasprężysta faza pracy krótkich wsporników). Zbrojenie strefy podporowej belek. Zagadnienia szczegółowe strefy oparcia belek. Skokowa zmiana wysokości przekroju elementu (w strefie dominującego wpływu momentu zginającego, w strefie dominującego wpływu siły osiowej), Duże otwory poprzeczne w belkach. Krępe wsporniki belkowe. Smukłe wsporniki belkowe. Poprzeczne poziome zbrojenie w płycie. Stan graniczny częstości drgań własnych. Zarysowanie konstrukcji – wybrane przypadki. Problemy zarysowania belek wspornikowych o krawędzi łamanej. Zarysowanie biegów schodowych. Ograniczenie odkształceń skurczowych przez zewnętrzne zbrojenie. Klatki schodowe- wybrane zagadnienia. Balkony – wybrane zagadnienia (momenty – oparcie wspornika na ścianie, zakotwienie zbrojenia wspornika). Ugięcia konstrukcji – wybrane przypadki (metody obliczania, obliczenia porównawcze – wyniki, uwzględnienie historii obciążenia).

Wykład uzupełniający:

80 lat rozwoju polskiej myśli konstrukcyjnej w budownictwie hal.

Przewidziane są także do omówienia przez profesora ewentualnie zagadnienia zgłoszone przez słuchaczy zgłaszane z wyprzedzeniem do Organizatora.

Miejsca i terminy konferencji:
Warszawa – 17.10.2017r.

Na konferencję przygotowane są przez Profesora Starosolskiego materiały konferencyjne, które można zakupić poprzez stronę www.archmedia.pl.

W sprzedaży dostępne są także materiały z poprzednich edycji.

materiały konferencyjne
WARUNKI UCZESTNICTWA W KONFERENCJI:

Udział w konferencji bezpłatny w ramach limitowanej puli miejsc sponsorowanych. Po ich wyczerpaniu udział odpłatny.

Info pochodzi ze strony: www.archmedia.pl