SCADA Pro17 już 24.10.2017 w Kielcach!

SCADA Pro17 już 24.10.2017 w Kielcach!

Wysłano przez11 października 2017 Category: Bez kategorii Comments: 0

Z przyjemnością zapraszamy wszystkich zainteresowanych na konferencję pt. „PROJEKTOWANIE OSZCZĘDNE KONSTRUKCJI ŻELBETOWYCH. ANALIZA OBLICZENIOWA W POSZUKIWANIU REZERW”. prowadzoną przez prof. dr hab. inż. Włodzimierza STAROSOLSKIEGO, która odbędzie się w Warszawie dnia 17.10.2017 r., WSM,  ul Kawęczyńska 56,  sala konferencyjna na parterze.

Umówienie możliwości SCADA Pro17!
Chcielibyśmy zaprezentować Państwu nową, ulepszoną wersję SCADA Pro17. Przygotowaliśmy krótki pokaz możliwości programu, po którym przekonacie się Państwo jak w prosty i szybki sposób zamodelować wielokondygnacyjny budynek żelbetowy używając kilku kliknięć myszą i zdrowego rozsądku.

17.10.2017 r. Konferencja z prof. Starosolskim

Program konferencji przedstawia się następująco:

„PROJEKTOWANIE OSZCZĘDNE KONSTRUKCJI ŻELBETOWYCH.
ANALIZA OBLICZENIOWA W POSZUKIWANIU REZERW”

Projektowanie oszczędne, to projektowanie, którego efektem jest optymalizacja zużycia stali zbrojeniowej przy niezmienionym obrysie geometrycznym konstrukcji. więcej…

Projektowanie oszczędne to takie projektowanie, w którym zużycie stali zbrojeniowej zapewni wymagania bezpieczeństwa i eksploatacji, ale nie będzie go więcej niż jest to konieczne. Zakłada się z góry, ze wszystkie wymogi norm zostaną dochowane i pod tym względem nie będzie żadnych odstępstw. Dotyczy to zarówno wartości obciążeń, częściowych współczynników pewności, jak i parametrów obliczeniowych.Wykłady dotyczyć będą zbrojenia konstrukcji na efekty zginania elementów. Zakłada się, że zagadnienia przeniesienia sił poprzecznych (ścinanie, przebicie), oraz stateczności ustroju zagwarantowane będą niezależnie.

Omówione zostaną metody oszczędnego projektowania przy trzech podejściach:
– tradycyjnym,
– z zastosowaniem analizy liniowo sprężystej z ograniczoną redystrybucją,
– z zastosowaniem analizy plastycznej.

Ze względu na obszerność tematyki konferencje podzielono na dwie części:

Część I: omówione zostaną metody projektowania oszczędnego w podejściu tradycyjnym.
Obejmą m.in. takie zagadnienia jak:
– Odwzorowanie konstrukcji w modelu obliczeniowym; Podparcia i więzy; Obciążenia
– Płyty w stropach żebrowych; Belki w stropach żebrowych
– Ramy; Ustroje murowo – żelbetowe
– Stropy krzyżowo zbrojone; Stropy płytowo – słupowe
– Zarysowania; Ugięcia stropów; Płyty fundamentowe

Część II: omówione zostaną:
A. Projektowanie oszczędne z zastosowaniem analizy liniowo sprężystej z ograniczoną redystrybucją
B. Projektowanie oszczędne z zastosowaniem analizy plastycznej.

W programie konferencji przewidziane są prezentację produktowe producentów – Sponsorów konferencji.

Miejsca i terminy konferencji:
– Projektowanie oszczędne konstrukcji żelbetowych cz. I: Kielce – 24.10.2017r.