Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

PROJEKT Grzegorz Piankowski
ul. 30 Stycznia 43, 83-110 Tczew
tel. +48-600-278-946, e-mail: projekt@piankowski.eu

zwany dalej administratorem danych.

1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach:

– realizacji umowy.

2. Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom.

3. Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu:

– niezbędnego dla realizacji obowiązków księgowych związanych z odrębnymi przepisami prawa, a także przez czas odpowiadający długości terminu przedawnienia roszczeń związanych z zakupionymi usługami.

5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

6. Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

7. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne.

8. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.