Scada Pro Eurocode – program do analizy i projektowania konstrukcji.

Od obliczeń do rysunków warsztatowych w jednym programie !

SCADA Pro to program do analizy statycznej i dynamicznej, liniowej i nieliniowej oraz wymiarowania konstrukcji. Umożliwia projektowanie elementów liniowych i powierzchni elementów skończonych z nieograniczoną liczbą węzłów i elementów. Jest to oprogramowanie o wysokiej wydajności, do analizy konstrukcji wykonanych z różnorodnych materiałów konstrukcyjnych a rozbudowany edytor elementów pozwala na ich wymiarowanie.

Konstrukcje żelbetowe

SCADA Pro pozwala na modelowanie belek, słupów, płyt o dowolnym kształcie oraz fundamentów i zawiera rozbudowany edytor elementów konstrukcji z wieloma zintegrowanymi narzędziami do łatwej modyfikacji zbrojenia z bezpośrednią ponowną kalkulacją przekroju. Umożliwia również projektowanie wzmocnień konstrukcji z wykorzystaniem betonowych płaszczy czy stalowych ściągów.

Konstrukcje Stalowe

Modele konstrukcji stalowych (tak jak i konstrukcji wykonanych z pozostałych materiałów) można stworzyć z wykorzystaniem szablonów typowych konstrukcji co znacznie skraca czas pracy. Pozwala to też na automatyczną dystrybucję obciążeń od wiatru i śniegu. Program zawiera ponad 120 typów połączeń stalowych z wizualizacją szczegółów w modelu 3D.

Konstrukcje drewniane

SCADA umożliwia analizę konstrukcji drewnianych zgodnie z EC5. Zawiera obszerną bibliotekę przekrojów drewnianych i moduł projektowania połączeń.

Konstrukcje murowe

Program zawiera bogatą bibliotekę materiałów, zapraw murarskich oraz umożliwia projektowanie różnych typów ścian. Aby stworzyć konstrukcję murową, możemy skorzystać z podkładów dwg, poprzez generację elementów skończonych 3D z linii obrysów ścian lub skorzystać z szablonów prostych konstrukcji. Analizę przeprowadzamy według EC6 dla nowych konstrukcji murowych lub według EC8 część 3 dla konstrukcji istniejących.