Dofinansowanie do 100% na szkolenia ACE-HELLAS ze środków KFS!!!

s4_kfs_rusza_20_lutego_nowe_zasady_rozpatrywania_wnioskow_62475

Uzyskaj nawet 100% dofinansowania na rozwój pracowników! Program jest dostępny w całej Polsce.

Rusza kolejna edycja ogólnopolskiego programu KFS. W styczniu br. na stronach internetowych powiatowych urzędów pracy pojawiła się informacja o możliwości składania wniosków o dofinansowanie na szkolenia dla pracowników.

Z dofinansowania będzie mógł skorzystać każdy pracodawca zatrudniający co najmniej 1 osobę na dowolny rodzaj umowy o pracę. Firmy mikro (do 10 osób zatrudnionych) mogą dostać do 100% dofinansowania, natomiast pozostałe firmy do 80% kosztów planowanego szkolenia. Kwota przyznana na szkolenie dla jednego pracownika nie może przekroczyć w danym roku 300% przeciętnego wynagrodzenia.

Wniosek o dofinansowanie z KFS należy złożyć w powiatowym urzędzie pracy, właściwym dla siedziby pracodawcy. Czas przyjmowania zależy od ilości napływających wniosków – z reguły trwa tylko kilka dni, dlatego decyzję o składaniu należy podjąć jak najszybciej.

Aby otrzymać dofinansowanie należy spełnić jeden z podanych priorytetów:

  • Priorytet 1. Wsparcie kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych; https://barometrzawodow.pl/
  • Priorytet 2. Wsparcie kształcenia ustawicznego w związku z zastosowaniem w firmach nowych technologii i narzędzi pracy;
  • Priorytet 3. Wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej.

 SCADA Pro17 – I st. Konstrukcje Żelbetowe
20 godzin

Kurs SCADA Pro17 – I st. Konstrukcje Żelbetowe zawiera w sobie tworzenie konstrukcji w wymiarze 3D z wykorzystaniem podkładów 2D oraz szablonów. Modelowanie odbywa się przy kompilacji układów prętowych i powierzchniowych. W kursie tym przedstawione zostaną kompletne informacje nt. modelowania prętowych konstrukcji żelbetowych.

Szczegółowy program kursu:

Zagadnienia ogólne: dostępne moduły, podstawowa konfiguracja programu, układy okien, kultura poruszania się po programie, objaśnienia oznaczeń interfejsu, dostęp do podstawowych funkcji edycyjnych, szczegółowe omówienie każdej zakładki i procedury modelowania w SCADA Pro17, definicja modelu fizycznego oraz matematycznego,

Tworzenie podkładu .dwg: metodologia tworzenia podkładu do automatycznego rozpoznania przekrojów, przypisywanie warstw, łączenie elementów konstrukcyjnych żelbetowych 2D, tworzenie konstrukcji żelbetowej, prętowej 3D z podkładu 2D,

Modelowanie konstrukcji 2D/3D: podejście klasyczne, wprowadzanie belek, słupów, przypisywanie elementom odpowiednich warstw i parametrów wymiarowania. definicja warunków brzegowych w konstrukcji, zwolnienia, podpory sprężyste, obciążenia liniowe i punktowe,

Obliczenia statyczne i analiza rezultatów: tworzenie plików kombinacji, wybór scenariusza analizy, przegląd dostępnych typów analiz (statyczna, dynamiczna, nieliniowa) w zależności od analizowanego zagadnienia, analiza graficzna wyników (wykresy), deformacje, analiza szczegółowa.

Cena netto: 1200,00 zł
Cena (23% VAT): 1 476,00 zł
Cena dla studentów netto: 365,85 zł
Cena dla studentów (23% VAT): 450,00 zł

 SCADA Pro17 – st. II MES + Wymiarowanie + OCP

21 godzin

Kurs SCADA Pro17 st. II MES + Wymiarowanie + OCP zawiera w sobie tworzenie konstrukcji w wymiarze 3D MES z wykorzystaniem podkładów 2D/3D oraz szablonów. Kurs ten zawiera również elementy wymiarowania konstrukcji żelbetowych prętowych i analizę elementów powłokowych. Przedstawiony zostaje również innowacyjny moduł optymalizacji OCP wraz z zastosowaniem do konkretów przykładów.

Szczegółowy program kursu:

Modelowanie MES: definicja elementów powierzchniowych, elementy 2D i 3D, rodzina elementów skończonych, parametry siatki MES, materiały dostępnych bibliotek MES, definicja obrysu powierzchni MES, tworzenie siatek z linii (3D), definicja otworów, kierunki lokalne, definicja podpór i warunków brzegowych,

 Obciążenia powłok: przypadki obciążeń, grupy obciążeń, obciążenia ciśnieniem hydrostatycznym, definicja obciążenia fragmentów powłok, obciążenia termiczne itp.,

Analiza statyczna, dynamiczna: definiowanie odpowiedniego typu analizy, wybór odpowiedniego solver-a rozwiązywania macierzy sztywności konstrukcji, podgląd wyników momentów zginających, map zbrojenia, trajektorii naprężeń głównych,

Wymiarowanie: tworzenie scenariusza wymiarowania konstrukcji żelbetowej, definicja rozstawów prętów, parametry projektowania belek, słupów, fundamentów, ścian i płyt, wymiarowanie powłok MES,

OCP: przedstawienie dodatkowego modułu do optymalizacji konstrukcji OCP, definicja atrybutów przekrojów, definicja warunków brzegowych, zakresu projektowania, grupowanie elementów konstrukcyjnych, kryteria zbieżności, waga kosztów jednostkowych, wybór modułu poszukiwania optymalnego kosztowo rozwiązania i analiza wyników.

Cena netto: 1 000,00 zł
Cena (23% VAT): 1 230,00 zł
Cena dla studentów netto:  325,20 zł
Cena dla studentów (23% VAT): 400,00 zł

SCADA Pro17 – st. III Drewno + Konstrukcje Stalowe

21 godzin

Kurs SCADA Pro17 st. III Drewno + Konstrukcje Stalowe zawiera procedurę modelowania i wymiarowania konstrukcji stalowych i drewnianych. Modelowanie z podkładu .dwg oraz z dostępnej biblioteki szablonów. Modelowanie połączeń drewnianych i stalowych.

Szczegółowy program kursu:

Modelowanie z szablonu: przegląd dostępnej biblioteki szablonów konstrukcji stalowych i drewnianych, definicja różnych typów konstrukcji i przypisywanie odpowiednich przekrojów, automatyczne rozpoznanie powierzchni ścian i dachów do obciążenia wiatrem/śniegiem, warunki brzegowe konstrukcji,

Obciążenia: przypadki obciążeń, grupy obciążeń, obciążenia klimatycznej, obciążenia poszczególnych elementów,

Analiza statyczna, dynamiczna: definiowanie odpowiedniego typu analizy, wybór odpowiedniego solver-a rozwiązywania macierzy sztywności konstrukcji, przegląd sił wewnętrznych, odpowiedzi dynamicznej hali/wiaty,

Wymiarowanie: tworzenie scenariusza wymiarowania konstrukcji stalowej, drewnianej, definiowanie i sprawdzanie połączeń.

Cena netto: 1 300,00 zł
Cena (23% VAT): 1 599,00 zł
Cena dla studentów netto: 325,20 zł
Cena dla studentów (23% VAT): 400,00 zł

SCADA Pro17 – st. IV Dedykowane

20 godzin

Kurs SCADA Pro17 st. IV Dedykowane – szkolenie ustalone pod indywidualne potrzeby klienta, zakres i czas może ulec zmianie.

Szczegółowy program kursu:

Analiza konkretnych projektów: praca z konkretnymi projektami dostarczonymi przez klienta,

Skomplikowane konstrukcje: analiza liniowa + nieliniowa obiektów z łączonymi elementami prętowymi i powłokowymi.

Cena netto: 1 300,00 zł
Cena (23% VAT): 1 599,00 zł
Cena dla grupy 5 osób netto: 5 000,00 zł
Cena dla grupy 5 osób (23% VAT): 6 1500,00 zł